กรมอาเซียน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม

สร้างเมื่อ: 09/06/2021 อ่าน: 2,056 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามกรมอาเซียน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมอาเซียน ที่ 12/2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลง ของประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

ตำแหน่ง พนักงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) อัตราจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
2.3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.4 มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
2.5 มีทักษะ/ความรู้ด้านภาษาไทยในระดับดีมากและภาษาอังกฤษในระดับดี
2.6 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) มีความเชี่ยวชาญในการสืบค้นเส้นทางการบินและข้อมูลเกี่ยวกับ การเดินทางโดยเครื่องบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการสำรอง บัตรโดยสารเครื่องบิน (Amadeus หรืออื่น ๆ) ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
2.7 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
2.8 มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อุตสาหะ ทุ่มเท ขยันขันแข็ง อดทน ละเอียดรอบคอบ และ สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น
2.9 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน (Amadeus หรืออื่น ๆ)

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ที่ อีเมล asean01@mfa.mail.go.th ภายในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุดารัตน์ ตำหนิดี เจ้าหน้าที่โครงการฯ โทร. 084 229 8877 ในช่วงวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.) หรือเว็บไซต์ กรมอาเซียนที่ (https://asean.mfa.go.th)

ประกาศรับสมัคร