สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/06/2021 อ่าน: 3,629 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม



สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย (หมายเหตุ สภากาชาดไทย ไม่เป็นหน่วยงานราชการ)

1. ตำแหน่งนายแพทย์ 4-6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือสูงกว่า
4. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5. สามารถอยู่เวรเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาที่สถานเสาวภา ในวันธรรมดา วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และ/หรือวันหยุดราชการได้
6. สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อปฏิบัติงาน งานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
7. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
8. สามารถอ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้

2. ตำแหน่งวิศวกร 3-5 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
5. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบหม้อต้มน้ำ และระบบการผลิตน้ำ
6. สามารถใช้ระบบควบคุมเครื่องจักรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
7. สามารถปฏิบัติงานในห้องที่มีการควบคุมความสะอาดได้
8. สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
9. มีสายตาปกติ และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
10. สามารถอ่าน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
11. หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานผลิตยาหรืออาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
4. สามารถปฏิบัติงานในห้องที่มีการควบคุมความสะอาดได้
5. สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
6. สามารถฟัง อ่าน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอใช้
7. มีสายตาปกติ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร