โรงพยาบาลพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/06/2021 อ่าน: 1,980 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1.  ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 อัตรา
 ค่าตอบแทนเดือนละ 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิศวกรโยธา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา วิศวกรรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขา เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

3. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 5 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โทร. 0 7641 1616 ต่อ 2107 ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.)

ประกาศรับสมัคร