สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

สร้างเมื่อ: 09/06/2021 อ่าน: 777 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 9-30 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.00 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000.00 บาท รวมอัตราค่าจ้าง 11,400.00 บาท ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 4,000.00 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 2 ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลา ราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 1634 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร