สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 17 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/06/2021 อ่าน: 11,722 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)  (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 15 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี


2. ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม 2อัตรา, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 6 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 9 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 14 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 15 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 16 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 6 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 8 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์
สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 8 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 9 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร