วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/06/2021 อ่าน: 1,341 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิถุนายน 2564

รายละเอีบด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ

1 จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ (รับเฉพาะเพศหญิง) ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มกิจการนักศึกษา งานวินัยและบริการนักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

2 จ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มอำนวยการ งานเทคโนโลยี สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

3 จ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มอำนวยการ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)

4 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มอำนวยการ งานบริหารทั่วไป งานซ่อม บำรุง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bannon.ac.th และยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2525 3136 ต่อ 12 , 20

ประกาศรับสมัคร