มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/06/2021 อ่าน: 3,695 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน ประจำโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
-  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษา
-  มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานการศึกษา
- มีประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาวิชาชีพครูหรือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
- มีทักษะในการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

3. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 4 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
- สามารถใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพหรืองานกราฟฟิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือปฏิบัติงานนอก เวลาราชการได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ให้ความเคารพ นอบน้อม และให้เกียรติผู้อื่น

4. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์
-หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel, Powerpoint เป็นอย่างดี
- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

5. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel, PowerPoint เป็นอย่างดี
3. หากมีประสบการณ์หรือการทำวิจัยด้านฮาลาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร