กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/06/2021 อ่าน: 4,384 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-25 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(2) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่สมัคร เป็นอย่างดี
(3) ร่างกายแข็งแรงเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
(4) มีที่พักอาศัยปัจจุบันที่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้สะดวก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2224 9710

ประกาศรับสมัคร