มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาชีววิทยา

สร้างเมื่อ: 08/06/2021 อ่าน: 2,185 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาชีววิทยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4180100 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นเอกสารการสมัคร
2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์
4. มีความรู้ด้านงานสารบรรณและด้านการเงินการคลังและพัสดุ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Microsoft Word (การจัดทำหนังสือราชการ), Excel (การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการนำเสนอข้อมูล), Power Point, เป็นต้น
6. หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมี/ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ผู้สมัครต้องแนบรายละเอียดและข้อมูลประกอบการสมัครพร้อมกับใบสมัคร
9. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
10. จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ขาย พร้อมทั้งยินยอมเข้ารับการ ตรวจสารเสพติด และตรวจสุขภาพตามที่คณะฯ กำหนด
11. หากทางคณะวิทยาศาสตร์ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบ ขาดคุณสมบัติตาม ประกาศรับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์ มีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที

สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 40 ปี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณขิต เทือกศิริ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 0 5394 3310 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศรับสมัคร