โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

สร้างเมื่อ: 07/05/2021 อ่าน: 1,731 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็น และปรับอากาศ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หากมีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยมีวิธีการรับสมัคร 2 วิธี ดังนี้
1. กรณีจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)
ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและ ใบสมัครให้ครบถ้วน ตามเอกสารแนบหรือ QR CODE ที่ปรากฏท้ายประกาศฉบับนี้ ด้วยลายมือตัวบรรจง และต้องจัดส่ง แบบคำร้องขอสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 3.2.1 และ 3.3.1 ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ trangskin.hragmail.com ระบุชื่อเรื่อง “ใบสมัคร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ทั้งนี้ จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครรับทราบ ภายหลังจาก หนึ่งวันนับตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หากผู้สมัครไม่ได้รับการแจ้ง ผลการตรวจสอบตามกำหนด ขอให้ผู้สมัครแจ้งยืนยันการจัดส่งเอกสารได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7520 1236
2. กรณีจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ผ่านไปรษณีย์
ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและ ใบสมัครให้ครบถ้วน ตามเอกสารแนบหรือ QR CODE ที่ปรากฏท้ายประกาศฉบับนี้ ด้วยลายมือตัวบรรจง และต้องจัดส่ง แบบคำร้องขอสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 3.2.2 และ 3.3.2 ระบุผู้รับ “งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 184 ม.4 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 42000” โดยระบุบนซองเอกสารมุมล่างขวา “ใบสมัคร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค” โดยต้อง จัดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 3.2.2 และ 3.3.2 ไปยังงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลโรคผิวหนัง เขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ภายในวันและเวลาที่ปิดรับสมัคร (วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.)
ทั้งนี้ จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครรับทราบ ภายหลังจาก หนึ่งวันนับตั้งแต่ได้รับเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ หากผู้สมัครไม่ได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบตามกำหนด ขอให้ผู้สมัครแจ้งยืนยันการจัดส่งเอกสารได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7520 1236

ประกาศรับสมัคร