โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครวิทยากรประจำโครงการห้องเรียนพิเศษ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/05/2021 อ่าน: 2,449 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครวิทยากรประจำโครงการห้องเรียนพิเศษ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-25 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากรประจำโครงการห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 25,000 -30,000 บาท

2. ปฏิบัติติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการ เรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน 20 คาบ/สัปดาห์
3. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
4.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์
4.2 ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ และประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.3 อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี
4.4 สามารถสอนตามตามตารางที่โรงเรียนกำหนด และรวมภาระงานอื่นๆ ไม่เกิน 20 คาบ/สัปดาห์
4.5 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เวลา 08.30 - 16.30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 02-961- 8891 ถึง 3 หรือติดต่อนางสาวสุวิมล อนันต์ทวีรัชต์ 083-352-0601 หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร