โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/05/2021 อ่าน: 612 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-21 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างคาบละ 480 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
1) เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ความรู้ความสามารถ

ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3) สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศฉบับที่ 2
ประกาศโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงิน) 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 8,146 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงิน)
1) เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3) สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร