มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/05/2021 อ่าน: 1,650 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Pre-Po-Post production) จำนวน 1 อัตรา

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์/การสื่อสารสื่อใหม่/สารสนเทศศาสตร์/มัลติมีเดีย-แอนิเมชัน/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตระกูล Adobe เพื่อการผลิตสื่อ กราฟิก เช่น Premiere, After Effect, Photoshop, Illustrator
(3) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการผลิตดิจิทัลคอนเพื่อนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและตามเวลาที่กำหนดได้
(5) หากมีประสบการณ์และคุณสมบัติอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้
1) มีประสบการณ์การทำงานสถานีโทรทัศน์ หรือผลิตรายการโทรทัศน์ หรือรายการทางยูทูป อย่างน้อย 1 ปี
2) การเขียนบทประเภทต่าง ๆ เช่น รายการ วีดิทัศน์ แอนิเมชัน
3) การคิดสร้างสรรค์งานดิจิทัลคอนเทนต์
4) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งแสดงทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 
2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Back office & production) จำนวน 1 อัตรา
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์/มัลติมีเดีย-แอนิเมชัน/การสื่อสารสื่อใหม่/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีทักษะและองค์กรความรู้เรื่องการจัดการระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการผลิตดิจิทัลคอนเพื่อนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้
(4) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตระกูล Adobe เพื่อการตัดต่อ เช่น Premiere, Photoshop (5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและตามเวลาที่กำหนดได้
(5) หากมีประสบการณ์และคุณสมบัติอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้
1) มีประสบการณ์การผลิตรายการโทรทัศน์/ยูทูป หรือการดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตสื่อ อย่างน้อย 1 ปี
2) การคิดสร้างสรรค์งานดิจิทัลคอนเทนต์
3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งแสดงทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0-7567-3704

ประกาศรับสมัคร