โรงเรียนบ้านระหว่างควน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/05/2021 อ่าน: 1,635 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนบ้านระหว่างควน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนบ้านระหว่างควน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (เหมาบริการ)

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เหมาบริการ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์หรือวิชาเอก วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์หรือวิชาเอก วิทยาศาสตร์ มีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
2.2.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ศ. หรือ ก.ค.ศ. ก้าหนด
2.2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคุรุสภาออกให้
2.2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านระหว่างควน ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางจิตาภา เพิ่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 065-8588619 คุณครูวราภรณ์ นาคะวิโรจน์ 06-2349578

ประกาศรับสมัคร