โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/05/2021 อ่าน: 2,816 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-12 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน

1.1 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

1.2 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 8 อัตรา กลุ่มการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
สิทธิประโยชน์ ผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจะได้ ปรับอัตราค่าจ้างเป็น 7,475 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.3 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา กลุ่มการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
สิทธิประโยชน์ ผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจะได้ ปรับอัตราค่าจ้างเป็น 7,475 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.4 ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
สิทธิประโยชน์ ผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจะได้ ปรับอัตราค่าจ้างเป็น 7,475 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การ ท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.5 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานศัลยกรรม
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
สิทธิประโยชน์ ผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจะได้ ปรับอัตราค่าจ้างเป็น 7,475 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

1.6 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส)
อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท
สิทธิประโยชน์ ผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจะได้ ปรับอัตราค่าจ้างเป็น 7,475 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 5-12 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร