โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/05/2021 อ่าน: 2,770 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน : วันละ 550 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. อายุระหว่าง 25 - 35 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
4. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
5. มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี/ยิ้มแย้มแจ่มใส
7. มีจิตใจรักในงานบริการ มีความเสียสละ อดทน
8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
9. ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
10. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมีนเมาทุกชนิด

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน : วันละ 300 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย/เพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 35 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หากมีใบ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี/ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. มีจิตใจรักในงานบริการ มีความเสียสละ อดทน
6. ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
7.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (เข้าเวรผลัดกลางคืนได้)
8. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน : วันละ 300 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย/เพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 55 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี/ยิ้มแย้มแจ่มใส
6. มีจิตใจรักในงานบริการ มีความเสียสละ อดทน
7. มีภูมิลำเนาในอำเภอจตุรพักตรพิมาน
8. ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (เข้าเวรผลัดกลางคืนได้)
10. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน : วันละ 300 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย/เพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 45 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี/ยิ้มแย้มแจ่มใส
6. มีจิตใจรักในงานบริการ มีความเสียสละ อดทน
7. มีภูมิลำเนาในอำเภอจตุรพักตรพิมาน
8. ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
9 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (เข้าเวรผลัดกลางคืนได้)
10. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมีนเมาทุกชนิด

5. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน : วันละ 300 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
5. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และถ้ามีใบขับขี่สาธารณะจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี/ยิ้มแย้มแจ่มใส
7. มีจิตใจรักในงานบริการ มีความเสียสละ อดทน
8. มีภูมิลำเนาในอำเภอจตุรพักตรพิมาน
9. ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
10. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เข้าเวรผลัดกลางคืนได้)
11. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4356-1073 ต่อ 402 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4356-1073 ต่อ 402

ประกาศรับสมัคร