โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/05/2021 อ่าน: 5,053 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-24 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 414.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา วิชาศึกษาศาตร์ สาขาครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัครสอบที่เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. พนักงานประจำตึก จำนวน 15 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
- มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และ
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6
- ผู้สมัครสอบที่เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 19 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315.- บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
- มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และ
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
- ผู้สมัครสอบที่เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

4. ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
- มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผู้สมัครสอบที่เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ผู้สมัครจะต้องมีอายไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

5. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริการ
- มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ
- ผู้สมัครสอบที่เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://spr.thaijobjob.com หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด » ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ โทร. 0-5621-9897 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น.

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร