ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและงานธุรการ)

สร้างเมื่อ: 04/05/2021 อ่าน: 3,044 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและงานธุรการ) ตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและงานธุรการ)

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและงานธุรการ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : 12,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
(2) มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint) รวมถึงสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี
(3) มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน มีใจรักด้านการบริการ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
(4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
(5) มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดได้
(6) หากผู้สมัครอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ปิดประกาศรับสมัคร มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ หรือความสามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ซอยปากน้ำ 18 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 รับสมัครถึงเวลา 15.30 น. ในวันรับสมัครโปรดแต่ง กายสุภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7792-2551

ประกาศรับสมัคร