โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิชาการโรงเรียน

สร้างเมื่อ: 04/05/2021 อ่าน: 2,861 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิชาการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวิชาการโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
2.1 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 เพศ : ชาย/หญิง
2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2.5 มีความประพฤติดี ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริตและอดทน
2.6 หากมีประสบการณ์ผ่านงานลักษณะเดียวกันหรือเทียบเคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2.7 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ เช่น ระบบบริหารจัดการ ผลการเรียน
2.9 มีประสบการณ์ในงานฝ่ายวิชาการของโรงเรียนและด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น

ประกาศรับสมัคร