โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/05/2021 อ่าน: 3,190 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

1. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (มีประกันสังคม)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และสาขาภาษาอังกฤษศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผู้สมัครในสาขาคอมพิวเตอร์ หากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม หรือสามารถสอน รายวิชาวิทยาการคำนวณ (Coding) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.3 มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา
3.4 เป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีมารยาท รับผิดชอบต่อหน้าที่ และรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด

รับสมัคร 3-14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป การรับสมัครเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณครูธเนศ เจริญทรัพย์ (หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล) โทร. 086-826-9663

ประกาศรับสมัคร