วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/05/2021 อ่าน: 4,315 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และตำแหน่งพนักงานขับรถ

1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,340 บาท และค่าครองชีพ 1,500 บาท
2. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,300 บาท และคำครองชีพ 1,500 บาท
3. ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,340 บาท และค่าครองชีพ 1,800 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องมือกลการผลิต/อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า)
2. มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม/ การจัดการโรงแรม/การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ/การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร/ อุตสาหกรรม บริการ
2. มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2535
3. ถ้าเป็นขายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรม
1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. เป็นคนรักษาความสะอาด มีระเบียบวินัย
4. ไม่ติดการพนัน บุหรี่ สุรา หรือยาเสพติดทุกชนิด

รับสมัครที่อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ระหว่างวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564 08.30 น. - 16.30 น. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร