คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สร้างเมื่อ: 03/05/2021 อ่าน: 2,366 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราที่ พ.4707 สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ค่าตอบแทนเดือนละ 2,520 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความนัยข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและ ประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติการถูกลงโทษทางวินัย เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือ ไล่ออก

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่เว็บไซต์ http://www.edu.kps.ku.ac.th/ และยื่นใบ สมัคร พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-1898

ประกาศรับสมัคร