องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/05/2021 อ่าน: 2,421 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง การเงินและ การบัญชี มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย) หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระยะเวลาการจ้าง

3. ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวัน เวลาราชการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู หมายเลขโทรศัพท์ 0-4592-4672

ประกาศรับสมัคร