สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/05/2021 อ่าน: 2,309 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 8 อัตรา (เพศชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 37,680 บาท
1.2 ตำแหน่ง นักวิศวกรระบบ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 19,500 บาท
1.3 ตำแหน่ง ผู้ดูแลความปลอดภัยข้อมูล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 19,500 บาท
1.4 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 19,500 บาท
1.5 ตำแหน่ง นักวิศวกรข้อมูล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 19,500 บาท

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 ตำแหน่ง ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์บริหารจัดการภายใน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปี มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่ไม่ได้

2.2 ตำแหน่ง นักวิศวกรระบบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบอุปกรณ์หรือระบบเครือข่ายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความสามารถและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่ไม่ได้

2.3 ตำแหน่ง ผู้ดูแลความปลอดภัยข้อมูล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง และดูแล ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย และระบบรักษา ความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

2.4 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาสถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารายงาน หรือ แดชบอร์ดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่ไม่ได้

2.5 ตำแหน่ง นักวิศวกรข้อมูล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการ จัดการระบบฐานข้อมูลหรือพัฒนาระบบซอฟแวร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความสามารถและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

**คุณสมบัติอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร**

 รับสมัครรวมทั้งหลักฐานประกอบการสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.isoc.go.th/ หรือ https://digitalcenter.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร