โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/05/2021 อ่าน: 1,008 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-21 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการในกลุ่มบริหารงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
1.3 จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป 1
.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการในกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
1.3 จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการนักเรียนห้องพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท(เก้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
1.3 จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ดำเนินการสมัครด้วยวิธีออนไลน์ ตาม Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8DHvXaP9DqC1ofY03e1K0gAWeL4DQMyJtyg6M6zIEs_9p6Q/viewform กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ปริ้นใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย พร้อมแนบ เอกสารตามประกาศ และส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 640 หมู่ 2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-8601308

ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

4. ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี
1.3 จบการศึกษาระดับชั้นประถมปีที่ 6 ขึ้นไป
1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30- 16.00 น. ตามวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร