โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/05/2021 อ่าน: 4,855 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท
2 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท
3  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท
4 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เป็นบุคคลมีสัญชาติไทย
1.2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
1.3 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับประสบการณ์และตำแหน่ง
1.4 มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office

กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร วัน จันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึง วัน จันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล เวลา 08.30 - 16.30 น

ประกาศรับสมัคร