โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/05/2021 อ่าน: 3,892 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษและตำแหน่งพนักงานขับรถ

1.  ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
3. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
4. พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท

ณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา คณิตศาสตร์
- อายุ 23 - 40 ปี
- มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชา คณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอน
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ และโปรแกรมอื่นๆ ได้
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- มีความซื่อสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม มีระเบียบวินัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความยืดหยุ่น รักงานบริการ และสามารถรับผิดชอบงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
- ขยันทำงาน ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานได้เต็มที่
- ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

3.2 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
- อายุ 23 - 40 ปี
- มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอน
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และโปรแกรมอื่นๆ ได้
- มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ซี ไพทอน Scratch โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เป็นต้น
- มีความสามารถด้าน ซ่อมบำรุง ดูแล คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ทั้งฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์
- มีความสามารถสร้าง ดูแล และปรับปรุง เว็บไซต์ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรม สำเร็จรูป เช่น HTML JAVA Dreamweaver Google Site เป็นต้น
- มีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ในการออกแบบ ถ่ายภาพ ตัดต่อ VDO และทำงานออกแบบโปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายไวนิล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SketchUp เป็นต้น
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- มีความซื่อสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม มีระเบียบวินัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความยืดหยุ่น รักงานบริการ และสามารถรับผิดชอบงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
- ขยันทำงาน ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานได้เต็มที่
- ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

3.3 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
- อายุ 23 - 40 ปี
- มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอน
- สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสาร
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ได้
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- มีความซื่อสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม มีระเบียบวินัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความยืดหยุ่น รักงานบริการ และสามารถรับผิดชอบงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
- ขยันทำงาน ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานได้เต็มที่ - ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

3.4 พนักงานขับรถ
- เพศชาย อายุ 25 - 50 ปี
- มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 (ใบขับขี่ ท.2) ที่ยังไม่หมดอายุสามารถใช้งานได้ถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและ เกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี
- สามารถขับรถบัสหรือรถบรรทุกหกล้อได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และการขนส่งเป็นอย่างดี
- มีความสามารถตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
- รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างดี
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่ คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคสังคมรังเกียจ - มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุภาพอ่อนน้อม มีระเบียบวินัย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรักงานบริการ
- ขยันทำงาน ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานได้เต็มที่สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดค้างคืนได้
- ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ 2 ช่องทางคือ ติดต่อขอรับใบสมัคร และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 ชั้น 1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-277-0663 , 02-277-3690 ต่อ 134 - หรือ สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/FHKDZ1VoWZgeHHU9

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร