โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/05/2021 อ่าน: 1,684 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  (อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
1) เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 20 - 45 ปี
2) วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้)
3) สัญชาติไทย
4) มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษหรือถูกคุมขัง ยกเว้นกรณีลหุโทษที่กระทำโดยประมาท
5) ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานทางราชการหรือเอกชน
6) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ตำแหน่งพนักงานเติมเงิน (อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
1) เพศชายหรือหญิง อายุ 25 - 55 ปี
2) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้)
3) สัญชาติไทย
4) มีใจรักงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบในงาน ซื่อสัตย์
4) มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษหรือถูกคุมขังยกเว้นกรณีลหุโทษที่กระทำโดยประมาท
5) ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานราชการหรือเอกชน
6) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกในทุกตำแหน่งขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลที่ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เลขที่ 1122 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เหนือ เขตบางบอน กทม. 10150 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ในวันและเวลา ราชการ โทรศัพท์ 02-450-3501 โทรสาร 02-892-3905

ประกาศรับสมัคร