โรงพยาบาลขนอม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/05/2021 อ่าน: 3,854 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลขนอม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลขนอม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

1. ชื่อตำแหน่ง
1.1 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง สังกัด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง
2. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้ดี
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

1.2 ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และ สารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้ดี
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

1.3 ตำแหน่งพนักงานเปล สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงาน การพยาบาล จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

1.4 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ นิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และจบหลักสูตรบริบาล

1.5 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และจบหลักสูตรบริบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขนอม ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร