โรงเรียนสังวาลย์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/05/2021 อ่าน: 2,628 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนสังวาลย์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
2 วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ขึ้นไป
2.2 เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
2.4 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างจากงานสอนเพราะเหตุประพฤติตนไม่เหมาะสมกับหน้าที่
2.5 มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี อาจได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
3.2 มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรอง

4. เงื่อนไขในการจ้าง
4.1 เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท
4.2 ไม่มีการเลื่อนค่าจ้าง
4.3 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งใดๆ

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ในระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โทรศัพท์ 053-687981 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

* โรงเรียนสังวาลย์วิทยา หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหาะตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศรับสมัคร