โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/05/2021 อ่าน: 1,655 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลแพร่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลแพร่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ หากหมดอายุจะต้องแสดงหลักฐานว่าอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุฯ และแนบสำเนา หลักฐานดังกล่าว จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ สามารถขอรับพร้อมทั้งยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครและคัดเลือกใดๆ ทั้งสิ้น)

ประกาศรับสมัคร