โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/04/2021 อ่าน: 2,889 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง เงินนอกงบประมาณ (จ้างแบบจ้างเหมาบริการ)

ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาเอกอื่น ที่สามารถจัดการ เรียนการสอนภาอังกฤษ
1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด
(2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15-21 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร