คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 19/04/2021 อ่าน: 4,172 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 751 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเลขที่ 5221 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่กองบริหารงานคณะ)

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 1.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
1.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.4 มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564)
1.5 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point โปรแกรม Adobe
Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Light room หรือโปรแกรมตัดต่อภาพ และวิดีโอ และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานในหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ได้ เป็นอย่างดี
1.6 หากมีประสบการณ์ การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์ โปรดยื่นเอกสารประกอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงาน ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัคมานสามารถสอบถามได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล โทร. 081-2604488 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร