ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

สร้างเมื่อ: 19/04/2021 อ่าน: 4,222 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ตั้งแต่วันที่ 16-23 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ 8,340 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ จำนวน 6,660 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel และ Power Point ได้เป็น อย่างดี

เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครานา 2019 (โควิด 19) มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายไปเกือบทุกจังหวัด ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ โดยการยื่นสำเนาใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศพร้อมสำเนาหลักฐานการสมัครได้ทาง E-mail : IPC5@dip.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 043-306873 ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 เมษายน 2564 ในวันเวลาราชการ และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 043-306590 ถึง 3 หรือ 086-8511190
ทั้งนี้ ให้นำใบสมัครและสำเนาหลักฐานมาส่งในวันที่สอบคัดเลือก และหากท่านสอบคัดเลือกผ่านและได้จัดจ้างให้นำหลักฐานปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่รายงานตัวจัดจ้าง

ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร