อบต.หนองข้างคอก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/04/2021 อ่าน: 5,326 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามอบต.หนองข้างคอก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
3. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4. มีสุขภาพแข็งแรง
5. มีสุขภาพจิตดีไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
6. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมมีความตั้งใจปฏิบัติงาน

2. คนงาน จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
3. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4. มีสุขภาพแข็งแรง
5. มีสุขภาพจิตดีไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
6. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมมีความตั้งใจปฏิบัติงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-27 เมษายน 2564 ในวันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์) ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร