โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/04/2021 อ่าน: 14,843 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 16,000 บาท วุฒิปริญญาโท เดือนละ 21,170 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 วุฒิปริญญาตรี ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี
2 วุฒิปริญญาโท ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยื่นวุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท)
- สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา  (สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  จำนวน 1 อัตรา
- สาขาเคมี (สอนระดับมัธยมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาสังคมศึกษา (สอนระดับมัธยมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาภาษาอังกฤษ (สอนระดับมัธยมศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
- สาขาทัศนศิลป์ หรือสาขาศิลปศึกษา สาขาศิลปกรรม สาขาจิตรกรรม (สอนระดับประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาคณิตศาสตร์ (สอนระดับประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาประถม หรือสาขาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครที่งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิต ณ หรือสามารถดาวน์โหลด “แบบฟอร์มใบสมัคร” จาก ww.kus.ku.ac.th และมายื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร