โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/04/2021 อ่าน: 1,986 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม

1) นายช่างเทคนิค (ช่างเชื่อม 1), (ช่างก่อสร้าง 2) จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 315 บาท หากผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานครบ 3 เดือน (นับวันปฏิบัติงานจริง 90 วัน) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดจะปรับอัตราค่าจ้างเป็นวันละ 350 บาท หรือตามที่ โรงพยาบาลโพธารามกำหนด (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน หากไม่มา
ปฏิบัติงานจะไม่ได้รับค่าจ้างดังกล่าว ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างยนต์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอัตราค่าจ้างตามประกาศฉบับนี้ ซึ่งเป็นค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำ
คุณสมบัติอื่นๆ
- เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3
 - อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความประพฤติดี

2) พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 315 บาท หากผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานครบ 3 เดือน (นับวันปฏิบัติงานจริง 90 วัน) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดจะปรับอัตราค่าจ้างเป็นวันละ 350 บาท หรือตามที่ โรงพยาบาลโพธารามกำหนด (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน หากไม่มา
ปฏิบัติงานจะไม่ได้รับค่าจ้างดังกล่าว ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอัตราค่าจ้างตามประกาศฉบับนี้ ซึ่งเป็นค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำ
คุณสมบัติอื่นๆ
- เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3)
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต และมีความประพฤติดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

3) พนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท หากผ่านการประเมินทดลอง ปฏิบัติงานครบ 3 เดือน (นับวันปฏิบัติงานจริง 90 วัน) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จะปรับอัตราค่าจ้าง วันละ 350 บาท หรือตามที่โรงพยาบาลโพธารามกำหนด (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน หากไม่มาปฏิบัติงานจะไม่ได้รับอัตราค่าจ้างดังกล่าว) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอัตราค่าจ้างตามประกาศฉบับนี้ ซึ่งเป็นค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำ
คุณสมบัติอื่นๆ
- เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3)
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต และมีความประพฤติดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร