โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/04/2021 อ่าน: 1,504 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงและพนักงานขับรถ

1. ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท
2. ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,000 บาท

1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักการภารโรง
1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วน ราชการ พ.ศ. 2537
1.2 จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
1.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
1.5 เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
1.6 มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ได้
1.7 สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ตำแหน่งพนักงานขับรถ)

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 16-22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามวันและ เวลาราชการ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ประกาศรับสมัคร