โรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/04/2021 อ่าน: 3,440 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย และจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค.ศ กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมี ใบรายงานผลการศึกษา
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรืออยู่ระหว่างยื่นขอมีใบประกอบวิชาชีพครู
4. มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานฝ่ายบริหาร อาคาร 1 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

ประกาศรับสมัคร