อุทยานแห่งชาติขุนขาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

สร้างเมื่อ: 17/04/2021 อ่าน: 1,934 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามอุทยานแห่งชาติขุนขาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศอุทยานแห่งชาติขุนขาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เพื่อปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติขุนขาน

ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและ ภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือคุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ งานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
3 มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Arc GIS ได้ดี

ผู้สมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ในวัน เวลาราชการ ณ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถส่งใบสมัคร transcript และ resume ได้ที่ E-mail: khunkhan_np@hotmail.com หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์ 0-5200-0410

ประกาศรับสมัคร