มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักอาชีวอนามัย

สร้างเมื่อ: 17/04/2021 อ่าน: 3,188 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักอาชีวอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนตามวุฒิ : ปริญญาตรี 20,090 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาอื่นๆที่ผ่านการเรียนหลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
4. การสื่อสารภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
5. สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
6. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รักงานบริการ สามารถประสานงานและสื่อสารกับ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
7. หากมีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผล คะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ
2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ
3 TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ
4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ
5 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ
6 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ
7 MU ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร