โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/04/2021 อ่าน: 4,097 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

1. ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ( เก้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2556 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนดอยสะเก็ตวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19-25 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เบอร์โทรที่สามารถติตต่อได้ โทร 053-496260 และ 084-0414339 ครูจินตนา สุคนธรส

ประกาศรับสมัคร