โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/04/2021 อ่าน: 2,058 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง และพนักงานขับรถ

1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาเอกตามประกาศรับสมัครนี้
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภา ออกให้และยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)

2. ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
(1) มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(2) มีความรู้ความสามารถด้านงานช่างทุกประเภท

3 ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
(1) มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(2) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 1 และ/หรือ ประเภท 3
(3) มีความรู้ความสามารถด้านงานช่างยนต์ หรืองานช่างทุกประเภท

สถานที่รับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารธาดาบัณฑิต โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึง 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร