โรงพยาบาลลาดยาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/04/2021 อ่าน: 2,002 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลลาดยาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลลาดยาว เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

1. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ๆ ค่าจ้าง วันละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา ๆ ค่าจ้าง วันละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงาน ในหน้าที่ และ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

3. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา ๆ ค่าจ้าง วันละ 360 บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่และ เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานในหน้าที่

กำหนดทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2564 ในวันและเวลา ราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลลาดยาว

ประกาศรับสมัคร