โรงเรียนประเสริฐอิสลาม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/04/2021 อ่าน: 1,930 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนประเสริฐอิสลาม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนประเสริฐอิสลาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2564

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เงินเดือน 8,340 บาท และค่าครองชีพ 6,660 บาท เงินประกันสังคม 750 บาท รวม 15,750 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติคุรุสภาและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมคุรุสภาออกให้
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก ภาษาไทยหรือประถมศึกษา (**ควรโทรถามโรงเรียนอีกครั้งก่อนที่จะไปสมัคร)
-- ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนประเสริฐอิสลาม ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร0-2583-8342 หรือ 08-1555-8681 คุณวรรณนิภา เชื่อมทอง ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง วันที่ 22 เมษายน 25564 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร