สถจ.นราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สร้างเมื่อ: 11/04/2021 อ่าน: 2,001 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสถจ.นราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 19-22 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน

 คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ มีดังนี้
(1) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
(2) ในกรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
(3) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(4) มีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(5) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือโรคสังคมรังเกียจ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์รับรอง พร้อมทั้ง มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
(6) สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ (รถยนต์ส่วนบุคคล)
(7) ไม่เป็นผู้เสพสุราและสูบบุหรี่เป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ
(8) ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา ถูกจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 19-22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร