ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/04/2021 อ่าน: 8,407 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น กรมท่าอากาศยาน

1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขการตลาด หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 7.1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานใน หน้าที่ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ภายในสนามบินมาแล้ว ไม่น้อย กว่า 5 ปี ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจาก หน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนด สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
(1) อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 - 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร
(2) มีสัญชาติไทย
(3) สุขภาพ
- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม กับจิตใจที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
- มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือ โรงพยาบาลของเอกชนซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสม กับหน้าที่ โดย
- การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้อง น้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยิน ที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
- การมองเห็น...
- การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/ 20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยจะต้องมองเห็นสี
ที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี) ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและ วัตถุอันตรายจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่กรมท่าอากาศยานกำหนดแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น

3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

ประกาศรับสมัคร