โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/04/2021 อ่าน: 3,823 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน 6 อัตรา (ค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท)
1. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกเคมี  จำนวน 1 อัตรา
3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์หรือชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
4. วิชาเอก นาฏศิลป์  จำนวน 1 อัตรา
5. วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา
6. วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรี สาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง และตรงตามสาขาวิชาเอกที่สมัคร
3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ ตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ
4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40380 ตั้งแต่วันที่ 8-17 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัคร