โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/04/2021 อ่าน: 2,602 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนสตรีศรีน่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.3 สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
1.4 สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและ กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชาเอก หรือทาง ตามตำแหน่งว่างที่รับสมัคร และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่ หลังเปิดรับสมัครคัดเลือดวันสุดท้าย
(2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน และยังไม่หมดอายุโดยนับถึงวันรับสมัครวัน สุดท้าย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร