คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 07/04/2021 อ่าน: 3,340 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงาน เลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 2544)

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
2 อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
3 มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft Power point ฯลฯ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร